Tankbåtar över 30.000 dödviktston som ska passera Göteborgs hamninlopp måste nu eskorteras av en bogserbåt från Trubaduren och tillbaka. ”I samband med att vi är färdiga med projektet ”Säkrare farleder” förbättrar vi säkerheten ytterligare genom att införa eskortbogsering”, säger hamnkapten Jörgen Wallroth vid Göteborgs Hamn.

– Vi har fått bättre och bredare farleder vilket medför att eskortbogseraren har goda möjligheter att göra en bra insats, säger Jörgen Wallroth.

Bogserbåten Bob ny i hamnen

– Men det är inte för att vi har haft några allvarliga incidenter med tankbåtarna utan vi vill ta in dem till Göteborg på ett så säkert sätt som möjligt med tanke på miljön.

Mellan fem och sju tankbåtar i storleksordningen 30.000 dödviktston och större anlöper Göteborgs Hamn varje vecka. Röda bolaget, som sköter de flesta bogseringsuppdrag i hamnen, har till att börja med köpt in den nya bogserbåten Bob och det kommer flera.

Dyrare för rederier och oljebolag

Kostnaden för eskortbogseringen får rederierna och oljebolagen ta, men det har enligt Jörgen Wallroth inte varit några problem:

– Det finns ett högt säkerhetstänkande även hos rederier och oljebolag, man vill ha det här helt enkelt. Oljehamnen i Brofjorden i Lysekil har det redan sedan ett antal år liksom alla större oljeterminaler.

Fotnot:
Projektet ”Säkrare farleder” som drivits av Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn har inneburit att hamninloppet blivit djupare och bredare och farleden är numera utmärkt med 34 nya fyrar.