Transportnäringens miljöpris - Pegasuspriset – går i år till Göteborgs Hamn, bland annat för arbetet med att utveckla godstrafik på järnväg.

Pegasuspriset delas ut till det bolag inom transportnäringen som under det gångna året bidragit mest till att säkra såväl en ekonomiskt som en miljömässigt och socialt hållbar utveckling.

”Bedriver i övrigt ett brett miljöarbete”
Juryns motivering lyder så här:

”Göteborgs Hamn har varit drivande i arbetet att tillsammans med andra aktörer utveckla 24 dagliga tågpendlar till 22 orter i Sverige. Tågtransporter har blivit logistiskt och ekonomiskt fördelaktigt för många företag. Det transportarbete tågpendlarna utför har vuxit kraftigt. Om transporterna under 2008 gått på landsväg hade det inneburit utsläpp av ytterligare 47.000 ton koldioxid och att 18 miljoner liter diesel förbrukats. Göteborgs Hamn bedriver i övrigt ett brett miljöarbete som bland annat omfattar miljödifferentierade hamnavgifter och ett program för landanslutning av el när fartyg ligger vid kaj.”

Renova fick priset i fjol
I den oberoende juryn sitter Alice Bah Kuhnke, chef på Sektor 3 – tankesmedjan för det civila samhället, Per Kågeson, fil. dr i miljösystemanalys och Mats Linder, politisk chefredaktör på Gotlands Allehanda. Priset består av ett konstverk av Lasse Åberg.

Pegasuspriset 2008 gick till det västsvenska avfalls- och återvinningsföretaget Renova.