Avtalen måste ses över. För att hinna ha ett nytt avtal på plats 2015 måste Göteborgs Hamn redan nu säga upp Stena Lines terminalavtal. Hamnstyrelsen öppnar dessutom för möjligheten att släppa östra delen av Masthuggsterminalen för stadsutveckling.

De avtal som Göteborgs Hamn säger upp med Stena Line gäller driften av Danmarksterminalen i Masthugget, Tysklandsterminalen i Majnabbe och även avtalet för färjeläget i Frihamnen. De tecknades redan 1989 och måste ses över i sin helhet.

Hamnstyrelsen kommer nu att se över tänkbara förändringar inför det framtida avtalet. Ett förslag är att släppa vissa delar av det som i dag tillhör terminalerna och bättre anpassa sig till stadens visioner om utveckling av Älvstaden.

Vill även flytta Stenas fraktfärja
Det handlar om ett hundra meter långt område nedanför Järntorget, från Rosenlundskajen och västerut, som i så fall skulle kunna bebyggas och göras tillgängligt för göteborgarna.

− Det är ett område där Stena i dag har förråd och verkstäder. Vi får se över var de kan ha det i stället. Samma sak gäller en tänkbar flytt av den fraktfärja som Stena har i Frihamnen, som måste flyttas för att anpassa oss till stadsutvecklingen, säger Cecilia Carlsson.

En annan eventuell förändring i det nya avtalet berör avtalets längd. Avtal tecknas vanligen inte längre på 25 år, utan kanske på fem eller tio år. Dessutom har Sverige sedan förra avtalet från 1989 gått med i EU och enligt EU-lag måste hamnen öppna för andra aktörer än Stena Line.