Bästa idén belönas med cykelkurs. Att ersätta bilparkeringar med cykelparkeringar är inte bara en bra idé för miljön, hälsan och ekonomin för ett företags anställda. Det kan dessutom rendera utmärkelsen Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats, som Sweco blev utnämnda till i helgen. Även Kvinnofolkhögskolan prisades, för sina kurser för de som tidigare inte känt den svindlande frihetskänslan av att cykla.

Ibland kan det behövas en stor förändring för att man även ska ta tag i de lite mindre, som sedan visar sig vara väldigt betydelsefulla. Så var det för teknikkonsultföretaget Sweco, som i samband med en flytt av hela kontoret passade på att underlätta för medarbetarna att kunna göra medvetna och hållbara val i sin vardag.

Efter en resevaneundersökning bland medarbetarna tog man helt enkelt bort bilparkeringar i källaren och gjorde om dem till cykelparkeringar, vilket ligger helt i linje med teknikkonsultföretagets övriga engagemang för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Samma resonemang präglar Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, som tagit initiativ till att erbjuda cykelkurser för deltagare som av olika anledningar inte har haft möjlighet att lära sig cykla tidigare i livet.

Allt är möjligt
– Att lära sig att cykla har inte bara lett till ökat självförtroende för våra deltagare utan ger även spin-off-effekten att allt är möjligt. Dessutom gör man en insats för miljön, säger Anneli Andelin, administratör på Kvinnofolkhögskolan.

Det här är tredje året som trafikkontoret i Göteborgs Stad uppmuntrar arbetsplatser att göra det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet. Utmärkelsen är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare och är ett led i att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad.

Nästa omgång av Cykelvänlig arbetsplats drar igång redan den 20 september och anmälan sker via cykelvanlig.se.