Den 16 december öppnar Marieholmstunneln. När Marieholmstunneln öppnar för trafik den 16 december får Göteborg ytterligare en älvförbindelse. Den nya tunneln ska avlasta den hårt trafikerade Tingstadstunneln och innebär nya körvägar för trafikanterna. Därför uppmanar Trafikverket alla att ta det lugnt och följa skyltningen.

Ett av Västsvenska paketets största projekt är Marieholmstunneln som knyter samman E6 till Oslo med E45 och E20 till Stockholm. Den ska avlasta Tingstadstunneln där ungefär 50 000 fordon passerar varje dygn.

–  Marieholmstunneln är en viktig förbindelse i vår växande storstad. Den ökar kapacitet och robusthet för trafiken i Göteborg. Att trafiken mellan Hisingen och E20 inte längre behöver ta sig hela vägen in mot centrum skapar bättre restider även för de resenärer som ska mot centrum. Tingstadstunneln byggdes för 80 000 fordon per dygn, men idag passerar cirka 125 000 fordon per dygn, så Tingstadstunneln behöver avlastningen, säger Henrik Levin, avdelningschef för samhällsbyggnad på stadsledningskontoret.

Nya tunneln minskar sårbarhet

– Ser vi till de älvförbindelser Göteborg har i dag så finns en stor sårbarhet i trafiksystemet vid olyckor och oväntade händelser plus att vi har en tillväxt av transporter och människor. Ett av de viktigaste målen med den nya tunneln är att avsevärt minska dessa sårbarheter, säger Stein Kleiven, projektchef för bygget av Marieholmstunneln.

Utmaning att bygga

Marieholmstunneln flyter under Göta älv och är en så kallad sänktunnel. Den består av tre delar som sänkts ner i älven och kopplats ihop i vattnet.

– Det är en utmaning att bygga tunnel under Göta älv eftersom det är trångt, känslig lera, vattenströmmar och skiftande djup. Botten på Göta älv har muddrats för att tunneln inte ska störa fartygstrafiken, säger Stein Kleiven.

Våga välj nya vägar

Tunneln innebär nya körvägar och körmönster för trafikanterna. Trafikverkets uppmaning är att följa skyltningen och ta det lugnt.

– Vi hoppas att man vågar utmana sig själv med att välja nya vägar. Principen är att trafikanterna som kör i nord-sydlig riktning ska välja Tingstadstunneln medan trafikanter som kör i väst-östlig riktning ska välja Marieholmstunneln, säger Stein Kleiven.