Eftersom pengarna i den statliga skrotbilsfonden har tagit slut tvingas trafikkontoret i Göteborg att avsluta sin skrotbilskampanj. Orsaken är de nya regler om utökat producentansvar som infördes den 1 juni och som resulterat i ett hårt tryck på fonden.

Sedan skrotbilskampanjen startade för drygt två år sedan har trafikkontoret i Göteborg tagit hand om ungefär 1.500 bilar. Det har till 90 procent finansierats via statliga medel ur den så kallade skrotbilsfonden.

Fick förskott ur fonden

När de nya EU-direktiven om utökat producentansvar trädde i kraft den 1 juni tog pengarna i fonden snabbt slut. Det berodde på att man fortsatte att betala ut skrotbilspremier samtidigt som några nya pengar inte längre betalades in.

− Vi hade fått ett förskott ur fonden. Nu är de pengarna slut, säger Lennart Jideblad, planeringsledare på trafikkontoret.

Fastighetsägaren betalar

Kommunen har fortfarande ansvar att forsla bort bilar som står på kommunens gator. De flesta övergivna bilarna står dock på tomtmark. Under kampanjen kunde trafikkontoret hjälpa till att få bort även de här bilarna, nu kan de bara göra det om fastighetsägaren betalar.

Fotnot:
Skrotbilskampanjen startade våren 2005 när Göteborg gick med i Håll Sverige Rents skrotbilskampanj.