Göteborgs spårvägars affärsområde trafikantservice kommer också i fortsättningen att sköta kontrollen på bussar, spårvagnar, tåg och båtar i Göteborgsområdet. Västtrafiks upphandling av biljettkontroll för de kommande fem åren blev klar på onsdagen.

Göteborgs spårvägars anbud var på drygt 18,8 miljoner kronor per år vilket är en tioprocentig minskning av kostnaden jämfört med idag. Företaget hade också bäst betyg på de övriga upphandlingskriterierna.

Avtalet som skrivs på i oktober gäller från årsskiftet och fem år framåt med möjlighet till två års förlängning.

I upphandlingen hade tre företag lämnat anbud på uppdraget.