Zhero ska ändra beteenden i trafiken. Göteborgs Stad är med i den nationella satsningen Zhero som ska öka engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor. Det handlar om att ändra människors beteende i trafiken för att nå Nollvisionen. “Det är en utmaning ingen klarar att nå själv utan vi behöver samverka”, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetsstrateg på trafikkontoret.

Zhero är ett regeringsuppdrag som Trafikverket fått och som löper över flera år tillsammans med en rad aktörer, däribland Göteborgs Stad.

– Det ligger ett stort ansvar på Trafikverket och lokala aktörer, däribland kommuner, som har hand om infrastrukturen. Men nu har vi kommit till ett vägskäl där det krävs att alla människor börjar att tänka och fundera på sitt eget handlande i trafiken och det är det som kampanjen handlar om, säger Eva Eriksson, kommunikationsstrateg på trafikkontoret.

Använder humor

 Tanken är att öka engagemanget kring trafiksäkerhet. Men inte genom att använda pekpinnnar. I stället handlar det om tips, råd och att väcka tankar i vardagen. Humor är ett verktyg för att nå ut, till exempel i filmer med skruvade situationer från trafiken.

– Vi har inte arbetat med attityder och beteenden i större utsträckning så Zhero kompletterar vårt arbete väldigt väl. Vi har jobbat mycket med fysiska åtgärder för att se till att vi skapar så bra trafiksäkra förutsättningar som möjligt, säger Suzanne Andersson.

Stärker stadens arbete

 Alla är beroende av att reglerna följs i trafiken. Dit hör att inte köra onykter och att hålla hastighetsgränserna. Om alla höll hastighetsgränserna så skulle cirka hundra liv räddas per år. Göteborgs Stad har arbetat aktivt med hastighetsfrågor sedan slutet av 1990-talet.

– Zhero är ett fantastiskt bra tillfälle att stärka vårt arbete, det är budskap som går helt i linje med saker vi gör. Det är en styrka att det är flera olika slags aktörer med, säger Suzanne Andersson.

Det går att bli ambassadör för det som Zhero står för. Knappar har tagits fram för detta.

Bli ambassadör

Zheros budskap sprids på olika sätt. Göteborgs Stad lägger till exempel ut materialet på stadens facebooksida. Det går också att bli ambassadör för det som Zhero står för.

– Vi har tagit fram små knappar med budskap för människor som tycker att det här är viktigt och vill berätta för andra. Gör det coolt att hålla hastigheten. Gör det coolt att köra nykter. Vi kan alla hjälpa till och också påverka andra. Om alla gör rätt blir det en mycket bättre trafikmiljö helt enkelt, säger Eva Eriksson.

Zhero startade vid påsk. Än så länge är det nationellt material som tagits fram. Lokalt anpassat material håller på att tas fram och det är förmodligen klart till hösten.