Varslade i augusti. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tar nu hem uppdraget att sanera rost och reparera de italienska spårvagnar som tagits ur trafik. Detta efter att trafikkontoret har beslutat att häva tilläggsavtalet med spårvagnstillverkaren Ansaldobreda.

– Deras arbete har varit undermåligt och försenat och på så vis inte uppfyllt vad vi har kommit överens om. Därför häver vi nu det tilläggsavtal som vi i augusti varslade om att häva, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör vid trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Ända sedan Ansaldobreda 2006 började leverera de första av totalt 65 beställda spårvagnar har rapporterna om brister och produktionsfel avlöst varandra. Inte minst har allvarliga rostskador inneburit att många vagnar tagits ur trafik.

”Nu börjar arbetet med att hitta en stabil leverantör”
Under 2014 skrevs ett tilläggsavtal där det italienska företaget förband sig att åtgärda rostskador och andra brister. 16 vagnar skulle levereras innan 2015 års utgång, men fram till i slutet av augusti hade bara tre vagnar kommit tillbaka. Ingen av dem kunde sättas i trafik eftersom jobbet var så dåligt utfört.

Nu tar Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen hem uppdraget med rostsanering och tilläggsarbeten.

– Nu börjar arbetet med att hitta en stabil leverantör för bland annat rostsanering av våra spårvagnar, så att vi kan få vagnarna i trafik så snart som möjligt. Då kan vi också uppfylla målen om god kvalitet i vår kollektivtrafik, säger Stefan Eglinger.