Lånecyklar och cykel i byggtider. Cykelrelaterade samtal, utrustning, kläder och upplevelser. Från fredag 15 till söndag 17 mars pratar trafikkontoret cykling på Svenska cykelmässan på Svenska mässan. Varje mässdag ordnar Göteborgs Stad också ett panelsamtal.

– Det här är en mässa som cyklister går på, så det är bra för en cykelstad som Göteborg att vara med här. Vi lär oss både själva nya saker och finns på plats för att svara på frågor och få input från göteborgare som vill prata cykel, säger Eva Eriksson på trafikkontoret.

Staden medverkar med en monter där det finns personal på plats för att svara på frågor och diskutera cykelrelaterade frågor. Under varje mässdag hålls även ett panelsamtal på stora scenen, i regi av trafikkontoret.

– Det kan bli väldigt roligt med panelsamtalen. Det är intressanta frågor som diskuteras, på söndagen handlar det till exempel om stadens nya lånecykelsystem.

På fredagen handlar panelsamtalet om hur cyklister och cykeltrafik ska prioriteras när staden bygger om. Det finns ambitioner att prioritera cyklister och fotgängare vid trafikstörande arbeten. Men hur fungerar det egentligen i praktiken?

Under lördagen är fokus i stället cykeln i kollektivtrafiken och vilka utmaningar som behöver mötas för att göra det möjligt att även i Göteborg ta med sig cykeln på spårvagnen eller bussen. Något som är möjligt i många andra europeiska storstäder och en förutsättning för att kunna kombinera cykeln med annat kollektivt resande.

Under mässan anordnas även Sveriges cykelriksdag, med representanter från riksdagspartierna på plats för att prata cykelrelaterade frågor.

Svenska cykelmässan hade premiär 2017 och är nu tillbaka i Göteborg för andra gången. I fjol hölls den i Stockholm och tanken är att hädanefter köra vartannat år i de båda städerna.