Finansdepartementet vill ha bredare beslutsunderlag. ”Det bör göras ett undantag när det gäller trängselskatten i Backaområdet” skriver Finansdepartementet i en promemoria som Göteborgs Stad tog emot på fredagen. Men departementet vill ha ett bredare beslutsunderlag och har därför tagit fram ett alternativt förslag som Göteborgs Stad nu ska yttra sig om.

Trafikverket och Göteborgs Stad skickade i höstas in ett förslag om undantag från trängselskatt. Förslaget innebär att boende i Brunnsbo, Backa, Skälltorp och Skogome som passerar betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen inte ska behöva betala trängselskatt.

Finansdepartementet föreslår i sin promemoria nu att trängselskatt bara ska tas ut för genomfartstrafik genom Backaområdet.

För att informera och svara på Backabornas frågor om vad det alternativa förslaget innebär så ordnar Göteborgs Stad ett öppet hus på Selma Center på Selma Lagerlöfs Torg på onsdag den 27 maj mellan klockan 13 och 19.

Senast den 31 augusti ska Göteborgs Stad ha svarat på remissen.