Sveriges troligen största bilpool med cirka trettio miljöfordon startar i april. Då kan runt 300 av Göteborgs Stads tjänstemän i sex centrala förvaltningar ställa bilen hemma och använda ett miljöfordon för resor i tjänsten. En strängare tillämpning av förmånsbeskattningen för fri p-plats vid jobbet väntas också göra bilpooler mer attraktiva i framtiden

– Jag tror att detta blir Sveriges största miljöbilspool. Och om allting flyter på så är det meningen att den ska kunna växa, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret.

Ett trettiotal miljöfordon

Upphandlingen av den nya bilpoolen beräknas vara klar i slutet av januari. Tjänstemännen på Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Kretsloppskontoret och försäkringsbolaget Göta Lejon får tillgång till ett trettiotal bilar som enligt planerna ska börja rulla från april.

Det är framförallt körning med privat bil i tjänsten som Trafikkontoret väntar ska minska med hjälp av bilpoolen.

– På sikt tror vi att bilpoolen kommer att innebära en besparing för kommunen. De interna kostnaderna för reseräkningar kommer att minska och även parkeringskostnaderna, säger Anders Roth.

Kan också hyras privat

– Det blir en blandning av större bilar, mellanklass- och småbilar, och några transportfordon och större kombibilar enligt stadens definition av miljöfordon. Alltså bilar som drivs med alternativa drivmedel eller är väldigt snåla och släpper ut lite. Det kan bli hybridfordon, några gasbilar, några etanolfordon och kanske några diesel- och bensinfordon som är extremt snåla och rena, säger Anders Roth.

– Vi räknar med ungefär 300 användare, sedan är det förstås fler anställda i förvaltningarna men alla har inte behov av bil i tjänsten. Trafikkontoret har redan idag en liten bilpool, och Fastighetskontoret har ett fåtal bilar. Här har vi gjort en stor gemensam satsning där vi ska ha ungefär samma riktlinjer, den här poolen är till för tjänstekörning och inte privat körning.

Bokningen av bilar ska göras via Internet, antingen från jobbet eller hemifrån. De anställda på de sex förvaltningarna ska också kunna hyra bilarna privat på helger och kvällar till marknadsmässigt pris.

Förmånsskatten skärps

Från och med 2004 års taxering kan Skatteverket komma att tillämpa lagen om förmånsbeskattning strängare. Arbetsgivarna blir skyldiga att redovisa fri förmån av parkeringsplats och den anställde får betala förmånsskatt på mellan 3.000 och 12.000 per år.

Den strängare förmånsbeskattningen kan leda till att intresset för bilpooler kommer att öka.

Trafikflödet in till Göteborg väntas med en strängare tillämpning av skattereglerna minska med uppemot tio procent, det vill säga 5.000 arbetsresor per dygn enligt en rapport från Trafikkontoret.