Diskussion om Göteborg som cykelstad. Den 3-5 mars ordnas för första gången Svenska cykelmässan på Svenska Mässan. Besökarna får bland annat träffa lokala politiker och tjänstemän för att få svar om cykelstaden Göteborg. Under mässan anordnas även Sveriges cykelriksdag med representanter från riksdagspartierna.

Svenska cykelmässan pågår under tre dagar och handlar om allt som hör cykeln till: utrustning, upplevelser, trender och cykelvardagen. Göteborgs Stad finns på plats med en monter och deltar också på två programpunkter.

4E98.jpg
– För oss är det viktigt att vara på plats och berätta om vad vi gör för att bli en bättre cykelstad, kunna svara på frågor och fånga upp synpunkter från cyklister. Vi ser det som en möjlighet att träffa cyklister och cykelintresserade i Göteborg, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret.

Lokal debatt om Cykelstaden
På fredagen arrangerar Göteborgs Stad ett seminarium på stora scenen med Cykelfrämjandet och Västsvenska handelskammaren, politiker från staden och regionen, och tjänstemän från bland annat trafikkontoret. De diskuterar satsningarna och stadens cykelvision – vilka är Göteborgs och Västra Götalands satsningar, utmaningar och visioner?

På lördagen klockan 11 är programpunkten Cykelstaden Göteborg och handlar om hur trafikkontoret arbetar för att Göteborgs ska bli en bättre cykelstad.

– Vi kommer att ge svaren på vanliga frågor som rör till exempel trafikplanering, drift och underhåll och lånecyklar. Efteråt kan man komma till vår monter för att prata och ställa frågor, säger Malin Månsson.

Göteborgs Stad hoppas även på en åsiktsdialog på mässan.

– Det finns särskilt vissa frågor som vi aktivt kommer att söka in åsikter om – till exempel vår app Cykelstaden, säger Malin Månsson.

I Stockholm nästa år
Emma Johansson, tvåfaldig OS-silvervinnare, inviger mässan. Hon står även på stora scenen under helgen och berättar om hennes väg till toppen och om framtidens utmaningar.

Det är första gången Svenska cykelmässan anordnas. Tanken är att den ska alternera mellan Göteborg och Stockholm framöver. Det är cykelbranschen som tagit initiativ till mässan. Men mässan vill ta ett brett tag om cyklingen och under helgen på Svenska Mässan anordnas även Sveriges cykelriksdag. Representanter från riksdagspartierna frågas ut av en expertpanel i ett debattformat där publiken är delaktig.