De sex kommunala förvaltningar i Göteborg som är med i stadens miljöbilspool - Sveriges största - har inte utnyttjat bilarna lika mycket som man räknade med vid starten för exakt ett år sedan. Nu minskas poolen från 29 till 26 miljöbilar.

– Vi drar ned för att anpassa storleken till behovet. Å andra sidan räknar vi med att ytterligare tre förvaltningar ansluter sig i höst, så snart kanske vi utökar igen, säger trafikkontorets miljöchef Anders Roth.

Han ser inte neddragningen som ett bakslag.

Kan också hyra privat

– Vi dimensionerade poolen med viss överkapacitet för att alla skulle känna sig säkra på att få bil i inledningen. Dessutom är det en normal utveckling att bilkörningen minskar efter införandet av bilpool, jämfört med egen bil. En av poängerna med en bilpool är ju att nån bilresa då och då ersätts med ett telefonmöte eller kanske en cykeltur, säger Anders Roth.

När miljöbilspoolen startade förra sommaren, utgick man från enkäter till förvaltningarna om det förväntade tjänsteresandet samt reseräkningar som de anställda lämnat in.

Beräkningarna utgick då från att miljöbilarna skulle användas sex-sju timmar under en arbetsdag, vilket kan jämföras med en genomsnittlig privatbil i storstäderna, som står stilla ungefär 23 timmar om dygnet. Miljöbilspoolen har än så länge nått upp till cirka fem timmars användande per arbetsdag.

De kommunanställda kan använda bilarna inte bara för tjänsteresor, utan får även hyra privat kvällar och helger, till marknadspris.

Göteborgs miljöbilspool drivs av det Volvo/Ford-ägda företaget Sunfleet, som även har en egen miljöbilsflotta för uthyrning i Nordstan, till olika företag. I den ska allmänheten kunna hyra bilar med start i höst. Kommunen vill också släppa in privatpersoner i sin pool, men det dröjer.

Tjänat som inspirationskälla

– Vi vill först få stabilitet i användandet bland de kommunala tjänstemännen. Det tar lite tid att vänja sig vid ett nytt sätt att använda bil, säger Anders Roth.

Han säger att Göteborgs miljöbilspool under sitt första år främst tjänat som inspirationskälla för andra.

– Jag tror att vår pool hjälpt andra att komma loss och starta, till exempel har Mölndal tagit beslut om en egen miljöbilspool, berättar Anders Roth.

Bilarna i Göteborgs pool är både elhybrider och såna som drivs med fordonsgas, miljödiesel eller etanol. I förra veckan slog Räddningsverket larm om att etanol och blandningen E 85 är mer brandfarligt än bensin. Det får nu till följd att alla etanolmackar ska förse pumpar och cisterner med ny säkerhetsutrustning.

– Det verkar bra att tankstationerna ska installera flamskydd för att minimera riskerna, även om jag tror att risken för brand med E 85 är ganska små. Den främsta brandorsaken i fordon är vanligen kopplad till motorn – oberoende av bränsle, kommenterar Anders Roth.

Fotnot:
De förvaltningar som idag kan utnyttja miljöbilspoolen är stadskansliet, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret, kretsloppskontoret och försäkringsbolaget Göta Lejon.