Fler kommuner kan följa efter. Appen Parkering Göteborg har under ett års tid ingått i ett pilotprojekt där den har funnits tillgänglig även för resande i Mölndal. Nu är det klart att den även fortsättningsvis kommer att gälla där – och kan komma att användas i fler kranskommuner i framtiden.

Appen Parkering Göteborg finns att ladda ner i App Store och Google Play.

Både Mölndals kommunala parkeringsbolag och Göteborgs Stads Parkering har gett grönt ljus för att appen Parkering Göteborg även i fortsättningen ska kunna användas som betalningslösning.

– Tjänsten har funnits i Mölndal under 2018, som en del i ett pilotprojekt tillsammans med Västtrafik. Resenärer har kunnat parkera bilen med appen och starta det vi kallar en kombinerad resa när man reser vidare kollektivt med Västtrafik, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

Fler kommuner aktuella
I appen, som används av tusentals göteborgare, Mölndalsbor och besökare, finns möjlighet att se närmaste hållplats från den parkering där bilen har parkerats, var det finns Styr & Ställ-cyklar i närheten och när nästa buss eller spårvagn avgår.

Med beslutet om en fortsättning i Mölndal öppnas nu dörrar för andra kommuner att följa efter för att på så sätt bland annat synliggöra pendelparkeringar i Parkering Göteborgs app.

– Vi vill förenkla vardagen för alla som reser och hjälpa till att öka och underlätta det hållbara resandet i hela regionen. Vi sitter i många samtal med bland annat Västtrafik och Västra Götalandsregionen, men ytterst är det upp till varje enskild kommun med hur de vill arbeta.