Skiljenämnd inkopplad. Göteborgs Stads tålamod med den italienska spårvagnsleverantören Ansaldobreda är slut. Nu tar staden skiljenämnd till hjälp för att avsluta samarbetet. På måndagen varslade staden också om hävning av tilläggsavtalet där det italienska företaget förbundit sig att åtgärda rostskadorna.

Vid ett extrainsatt möte på måndagen beslutade en enig trafiknämnd att dra affären med Ansaldobreda till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

– Vårt tålamod är slut – i flera år har vi förhandlat med Ansaldobreda, som inte levererat enligt avtal, säger trafiknämndens ordförande Johan Nyhus.

Redan i januari 2014 lyfte kommunstyrelsen frågan om ett eventuellt skiljedomsförfarande, men det dröjde alltså till den sista augusti 2015 innan steget togs.

Allvarliga rostskador
Ända sedan Ansaldobreda 2006 började leverera de första av totalt 65 beställda spårvagnar har rapporterna om brister och produktionsfel avlöst varandra. Inte minst har allvarliga rostskador inneburit att många vagnar tagits ur trafik.

Under 2014 slöts ett tilläggsavtal med Ansaldobreda där det italienska företaget förband sig att åtgärda rostskador och andra brister. Enligt avtalet skulle 16 vagnar levereras innan 2015 års utgång.

– Hittills har vi fått tillbaka tre vagnar och ingen av dem har hållit tillräckligt hög kvalitet för att kunna sättas i trafik, konstaterar trafikdirektör Stefan Eglinger.

Mot den bakgrunden varslade under måndagen Göteborgs Stad leverantören Ansaldobreda om att man vill häva tilläggsavtalet för att kunna gå vidare och handla upp tjänsterna på annat håll.

På Göteborgs Spårvägar har man redan kompetensen att klara en del av skadorna, men avtalet har hindrat dem från att medverka i arbetet.

Långdragen rättsprocess
Genom måndagens båda beslut om skiljedomsförfarande, och varsel om hävning av tilläggsavtal, vill staden nu återta kontrollen över M32-vagnarna. På Västtrafik är man angelägna om att bättre kunna svara upp mot göteborgarnas förväntningar på tillgänglighet och turtäthet.

Processen med ett skiljedomsförfarande väntas bli komplicerad och kan komma att dra ut på tiden. Möjligen dröjer det ända in på 2017 innan domen faller. En dom som inte kan överklagas.
Idag är 35-40 av 65 spårvagnar av modell M32 i daglig trafik.