Biltrafiken i och till Göteborg ökade med 2,3 procent i fjol vilket är en något mindre ökning jämfört med 2002. 36,6 procent av Göteborgs cyklister använder cykelhjälm, vilket är en ökning med 5,1 procentenheter jämfört med 2002. Detta visar färsk statistik från Trafikkontoret.

Trafikkontoret mäter dels trafikflödet på 28 fasta punkter runt om i staden, dels hur många bilar som passerar kommungränsen. Stora vägarbeten i staden har påverkat mätningarna för 2003.

Götatunnelbygget påverkar

– Bygget av Götatunneln påverkar trafikflödet ganska radikalt. Trafiken på Göta Älvbron minskar rejält just nu och på Älvsborgsbron och i Tingstadstunneln ökar den. Det beror förstås på att det är så svårt att ta sig från Hisingen på eftermiddagarna på grund av köerna på landsidan. I augusti ökade trafiken på Angeredsbron kraftigt på grund av att Jordfallsbron var stängd för reparation, säger HansErik Svensson, trafikingenjör på Trafikkontoret:

Trafiken över kommungränsen ökade med 2,8 procent. Det är också en långsammare ökning än 2002 då siffran var 4,4 procent.

5820_2.jpg
– Det är svårt att klart säga vad det beror på, det kan vara lågkonjunkturen som gör att folk reser mindre. Eller att de reser på ett annat sätt, kollektivt till exempel. Men kollektivtrafikresandet har ju minskat, så detta får man titta djupare på för att kunna förklara.

Något fler kvinnor än män

Cykelhjälmsanvändandet har stadigt ökat sedan 1991 då bara åtta procent av cyklisterna använde hjälm. Cyklande kvinnor tycks vara mer rädda om sitt huvud än männen, 38,3 procent av kvinnorna använder hjälm jämfört med 35,3 procent av de cyklande männen.

– Användandet av cykelhjälm beror helt enkelt på hur man tar åt sig budskapet om olycksrisken. Skillnaden mellan män och kvinnor är rätt marginell. Tyvärr är det ju fortfarande så att nästan två tredjedelar av cyklisterna inte använder hjälm, säger HansErik Svensson.