Delat ansvar för halkfri mark. Liksom tidigare år finns gratis grus att hämta för småhusägare inför vintern. Tre ställen håller öppet under vecka 47 och även vecka 1 nästa år. I Göteborgs Stad råder delat ansvar för att hålla marken halkfri.

– Trafikkontoret har ansvar för att hålla Göteborg halkfritt men inte riktigt på alla ställen. Vi vill påminna om att det finns ett fastighetsägaransvar som sträcker sig upp till tio meter utanför den egna tomtgränsen, säger Samaneh Lomander på trafikkontoret.

När det finns en trottoar, gångväg eller trappa inom tio meter från tomtgränsen är det fastighetsägaren som har ansvar för att skotta och sanda den. När det saknas så ska fastighetsägaren hålla rent 1,2 meter utanför tomtgränsen. Övriga ytor är kommunens ansvar.

Ta med egna kärl
– Gruset delar vi ut för att hjälpa de små fastighetsägarna att vara förberedda när halkan kommer, säger Samaneh Lomander.

Liksom tidigare år kan privatpersoner hämta gratis grus inför vintern. De ställen där man kan hämta är Vikans Kross på Vikans Industriväg invid Torslandavägen, Ballast på Tagenevägen och Angeredskrossen på Västra Rågårdsvägen i Gunnilse.

Erbjudandet gäller för ett hämtningstillfälle med personbil, och max 500 kilo per hushåll. Endera kan man komma med släpkärra eller så får man ta med egna kärl.

Övrig tid går det också bra att hämta grus, men då får man betala för den mängd man tar med sig.