63.500 seniorer hade i december förra året hämtat ut fria årskort för resor med Västtrafik inom Göteborgs stad under lågtrafiken. Det var över förväntningarna och dessutom fortsätter ansökningarna om att få ett kort att strömma in.

När de fria resorna inom staden infördes i början av förra året räknade kommunen och Västtrafik att uppemot 60.000 göteborgare, som är 65 år eller äldre, skulle nappa på erbjudandet.

När 2008 nu summeras visar det sig att den siffran har överträffats, och att efterfrågan fortsätter att öka.

– Antalet nya ansökningar överstiger hela tiden de som faller ifrån, så under 2009 kommer det säkert att hamna över 65.000 uthämtade kort, säger Lennart Löfberg, Västtrafiks affärsområdeschef för stadstrafik.

Relativt billigt för kommunen

Utan de fria korten brukade de här resenärerna åka spårvagn och buss för uppemot 65 miljoner kronor per år. Nu ersätter Göteborgs Stad istället Västtrafik med 2.458 kronor per kort, alltså drygt 150 miljoner kronor om året.

– Men den totala kostnaden för Göteborg blir inte så hög, utan cirka 50 miljoner kronor, eftersom Västtrafiks underskott ju också minskar. Underskottet får Göteborg skjuta till pengar för att täcka ändå, säger Lennart Löfberg.

Sprider ut resandet

De fria resorna gäller under lågtrafik, alltså måndag-fredag 8.30-15.00 och 18.00-6.00, samt dygnet runt på helger. Det är tider då Västtrafik gärna vill ha fler resenärer.

– Det underlättar för våra förares arbetstider och schemaläggning att sprida ut resandet så det blir jämnare fördelat över dygnet, säger Lennart Löfberg.

Även pensionärerna har visat sig vara väldigt nöjda med de fria resorna.

Behovet av Flexlinjen minskar

– Vi har fått många kommentarer av typen ”Det här är det bästa som har hänt sedan jag blev pensionär!”. Framför allt för fattigpensionärerna innebär de fria resorna en helt annan rörlighet, och resorna med Flexlinjen har minskat med 20 procent i den ålderskategorin sedan det här systemet infördes, säger Lennart Löfberg.

– Vi hoppas naturligtvis också att allt fler av dem som är vana vid att ta bilen till jobbet ska välja att gå över till kollektivtrafiken när de blir pensionärer, fortsätter han.

De första korten som skickades ut hade ett års giltighet, men eftersom alla inblandade är nöjda så fortsätter man med de fria resorna. De nya kort som utfärdas kommer i fortsättningen att ha tre års giltighet.