Vid årsskiftet blir det gratis för 65-åringar och äldre att åka kollektivt i Göteborg. Fast bara mellan 9 och 15 på vardagarna och på helgerna. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Det blir däremot inte gratis att åka de så kallade Flexlinjerna. Den politiska majoriteten, socialdemokraterna och miljöpartiet, som lagt förslaget menar att det vore orättvist eftersom Flexlinjerna inte finns överallt i staden.

Kostnaderna inte utredda

Förslaget stöddes i kommunstyrelsen även av kristdemokraterna och vänsterpartiet. Bakgrunden till förslaget från socialdemokraterna och miljöpartiet är att man vill stimulera ett ökat resande med kollektivtrafiken och att detta är en av många stora satsningar för att nå målet till 2020 att andelen kollektivtrafikresande ska öka från dagens 20 procent till 40 procent.

Onsdagens beslut i kommunstyrelsen innebär att trafiknämnden nu har fått i uppdrag att erbjuda alla göteborgare över 65 år gratis kollektivtrafik från 1 januari 2008. Vad förslaget kommer att kosta har inte utretts ännu.