Grön flagg på Älvsnabbare. De heter nästan likadant och trafikerar samma sträcka – men den ena är gratis och den andra kostar pengar. Fast nu ska det med flaggningens hjälp bli lättare för resenärerna att skilja på båtarna Älvsnabbare och Älvsnabben, mellan Lindholmspiren och Rosenlund.

Ja, inte nog med att tilltalsnamnen är lika, även linjenumren är till förvillelse lika: Älvsnabben är linje 285 och Älvsnabbare är linje 286. Att båda båtarna trafikerar sträckan Lindholmspiren och Rosenlund, men att resan med den förra kostar pengar och resan med den senare är gratis, har förvirrat mer än en passagerare de senare åren.

Det var våren 2011 som resorna med Älvsnabbare blev kostnadsfria, i ett försök från Göteborgs Stad att locka fler att resa med kollektivtrafiken och öka cyklandet i staden. Initiativet har så till vida varit lyckat, men många resenärer har samtidigt blivit förbryllade kring när de ska betala och inte.

Därför kommer Västtrafik från och med måndagen den 19 maj ge färjorna en tydligare profil för att undvika missförstånd: den kostnadsfria Älvsnabbare får grön flagg och Älvsnabben får orange. Även hållplatserna och båtarnas innandömen får tydligare anslag, till exempel kläs avgiftsfria Älvsnabbares biljettmaskiner med gröna huvor med information om vad som gäller.