Startskott för bättre kvalitet. Från första juli börjar färdtjänsten i Göteborg köras enligt nya villkor. Huvuddelen av trafiken ska nu köras av förare som enbart arbetar med färdtjänst, under garanterat schyssta villkor. Det kommer medföra att kvaliteten förbättras, enligt trafikchef Bengt Knutsson. Samtidigt ökar andelen fordon som körs på fossilfritt bränsle.

Från och med första juli kommer alla fordon som kör färdtjänst i Göteborg vara lätta att få syn på, tack vare sin nya gröna färg. Att fordonen som kör färdtjänst ska vara lätta att urskilja är en del av satsningen på att skapa större tydlighet och stabilitet, både för dem som kör bilarna och dem som använder färdtjänst.

Tidigare har en betydande andel av färdtjänstresorna köpts in som rörlig trafik. Det innebär att samma taxiförare växlar mellan att köra färdtjänst och vanlig taxi. Nu är det bara vid trafiktoppar, till exempel på tider när många behöver färdtjänst, som enstaka resor köps in. I övrigt kommer förarna bara att köra färdtjänstresor.

– Förarna är anställda för att köra våra resor och har själva sökt sig till det jobbet. Det tror jag borgar för en högre kvalitet, säger Bengt Knutsson, trafikchef.

Krav om schyssta villkor
Göteborgs Stad har ställt krav om arbetsvillkor i den nya upphandlingen, något man är först i Sverige med. Det handlar bland annat om att alla förare måste garanteras skriftliga anställningsvillkor, lagstadgad semester och garanterad minimilön. Saker som inte alltid är självklara i taxibranschen.

Bakgrunden till de förändrade villkoren är en analys som färdtjänstförvaltningen gjorde för några år sedan. Olika typer av trafik jämfördes för att se var det fungerade bäst och varför. Då framträdde ett tydligt samband mellan trygga arbetsvillkor och i vilken mån förarna lyckades hålla tiderna och ha ett gott bemötande.

– Jag tror att det måste vara schyssta villkor för förarna för att de ska vara schyssta mot våra resenärer, säger Bengt Knutsson.

Fossilfria fordon 2018
En annan förändring är att miljökraven skärps. Det sker i två steg. Från 1 juli 2016 förbinder sig de sex anlitade bolagen att fordonen ska köras på minst 20 procent förnybart bränsle. Från januari 2018 måste andelen fossilfritt bränsle vara 80 procent.

Ambitionen från början var att kravet skulle gälla samtliga fordon, men för rullstolsbussar krävs ett undantag, berättar Bengt Knutsson.

– Det finns tyvärr inga färdtjänstbussar att köpa på marknaden med motorer som klarar den typen av bränsle. Där går kravet om minst 80 procent fossilfritt bränsle från 2018 inte att ställa.

Mellan klockan 11-13 fredag 1 juli kommer färdtjänstförvaltningen och transportbolagen att visa upp några av de nya gröna färdtjänstfordonen på Gustaf Adolfs Torg, däribland en elbil. Syftet är att informera göteborgarna om de nya villkoren för färdtjänsten och att svara på frågor.