Ljus i olika nivåer för ökad trygghet. Grusvägen vid Nya Allén utmed Trädgårdsföreningen ska bli asfalterad gång- och cykelbana till våren. Och få en ny sorts belysning, som både gör vägen tryggare och lyser upp de vackra trädkronorna.

– Nya Allén är ju som en vacker katedral med korgångar längs sidorna, Det kommer den nya belysningen att framhäva och lyfta upp, säger Daniel Sjölund, trafikplanerare på trafikkontoret.

Sträckan utmed Trädgårdsföreningens staket mellan Bältesspännarparken och Trädgår’n kan upplevas som mörk och otrygg. På vardagskvällarna rör sig ganska få i området men på fredags- och lördagskvällar är det desto fler, som ska till och från Trädgår’n.

Cykelbanor på bägge sidor i allén
De nya lampstolparna har ljus i olika nivåer och lyser alltså både uppåt och nedåt. Trafikkontoret har testat tre varianter under sommaren och nu valt ut en som ska köpas in.

– De andra två bländade för mycket, den här skjuter upp ljuset i trädkronorna fint, samtidigt som den lyser upp bra på marken. Plus att den var billigast och minst energikrävande, säger Daniel Sjölund.

Ombyggnaden sker i samband med att busstråk ska byggas i delar av Nya Allén. Då passar man på och gör om grusvägen till gång- och cykelbana, så att det blir cykelbanor på båda sidor av Nya Allén.

Arbetena ska vara klara före sommaren 2013.