Öppnar i etapper. Gullbergstunneln på Götaleden E45 mellan Falutorget och Lilla Bommen är nu klar. Den 400 meter långa tunneln kommer att öppna i etapper från måndag 15 mars fram till torsdag 18 mars. Trafikanter får räkna med störningar på leden och i närområdet under dessa dagar. Fredag 19 mars ska allt vara klart.

Bygget av Gullbergstunneln har pågått sedan 2016 och efter att under flera månader ha varit öppen till hälften är det nu klart att släppa på trafiken fullt ut i båda riktningar. Öppningen sker i etapper under nästa vecka och ska vara helt klart på fredag 19 mars.

Gullbergstunneln ska få trafiken på Götaleden att flyta bättre – framförallt när Götatunnelns dubbelriktning har upphört den 20 augusti. Det kommer att bli enklare att ta sig till och från Gullbergsvass och Gullbergsstrand och tunneln är också en förutsättning för av- och påfarterna för nya Hisingsbron.

Götatunneln är fortsatt dubbelriktad fram till 20 augusti, vilket innebär minskad kapacitet på Götaleden fram till dess.