… studenter vid Chalmers. Ni pluggar på Chalmers entreprenörsskola och är projektsamordnare på Parkeringsbolaget. Och just nu är ni på parkeringskonferens i Linköping. Varför då?

− Det är en konferens som branschorganisationen Svepark har en gång om året och vi är här för att lyssna på konferensen, men också för att berätta om ett projekt vi driver på Parkeringsbolaget.

Vad är det för projekt?
− Internt kallas det för digital parkering och utgångspunkten var från början att ta fram tjänster som hjälper kunderna att hitta, betala och hantera parkering. Efter det har vi påbörjat en specifik lösning som ska vara gemensam för Parkeringsbolaget och Göteborgs Stads trafikkontor.

Berätta mer!
− Vi jobbar med en gemensam kundportal som ska samla både trafikkontorets och Parkeringsbolagets parkeringar, ungefär 106 000 stycken. Kunderna vill bara ha en parkering och bryr sig inte om vem som sköter den. En gemensam ingång gör det lättare att jämföra och hitta parkeringar i staden.

Vad pratas det om på konferensen? Har ni lyckats snappa upp några framtida parkeringstrender?
− Temat för årets parkeringskonferens är Parkering i teori och praktik. Det pratas mycket om elbilar och infrastrukturer för laddningsstationer. Men också om självkörande bilar. På olika sätt handlar det mesta om att möta framtidens, i många fall, nya parkeringsbehov.