… projektledare på trafikkontoret. Du projektleder upprustningen av kanalmurarna längs Stora hamnkanalen. Hur långt har ni kommit egentligen?

− Inte så långt som vi hade tänkt oss. Det är ett spännande arbete, men vi ligger lite efter i tidsplanerna.

Varför ligger ni efter?
− Vi vet vi inte hur den gamla grundläggningen ser ut förrän vi har kommit fram till den och måste anpassa oss till vad vi hittar. Det har även tagit lite längre tid att demontera stenarna än vad vi hade räknat med. Vi måste vara rädda om stenarna, eftersom vi ska återanvända dem.

Vad gör ni just nu?
− Vi har delat in det i två etapper, den första utanför Stadsmuseet och den andra utanför Gustaf Adolfs torg. I den första håller vi på med grundläggningen för den nya muren. I den andra gör vi fortfarande rivnings- och demonteringsarbeten. Det mest spektakulära som händer härnäst är när vi tömmer vattnet i etapp två och får fram den gamla rustbädden, pålar och annat.

Blir ni klara till lucia som planerat?
− Nej, det blir vi inte. Det kommer dröja till efter årsskiftet i alla fall. Troligen kommer även trafiken att vara fortsatt avstängd fram till dess, men det är lite oklart än så länge. Vi för samtal med Västtrafik för att hitta bra lösningar så att kollektivtrafiken ska kunna flyta på.

Hur kommer det se ut när det är färdigt?
− Tanken är att det mer eller mindre ska se ut som förut. Vi återanvänder den sandsten som finns i muren, men vi kommer ha bearbetat den så att varje sten blir två i stället för en för att den ska räcka till. En del stenar är för spruckna och trasiga för att använda.