… på trafikkontoret. Du är projektledare för spårvagnstrafiken vid Gamlestadstorg. Vad är det för broar ni har lagt över Säveån vid Gamlestadsviadukten?

– Det är två militärbroar som vi har hyrt av Trafikverket. Vi håller nu på och bygger en provisorisk spårväg i Gamlestadsvägen som ska fortsätta över Säveån på de två broarna. Efter broarna blir det en T-korsning för spårvagnstrafiken, där det ena spåret går mot Kortedala och det andra mot Angered.

När läggs spårvagnstrafiken om?
– I april. Mellan 12 och 22 april är det stopp för spårvagnslinjerna mot Kortedala, alltså 6, 7 och 11. I samband med det bygger vi de sista spåren och lägger till växlar, så den 22 april flyttas de tre linjerna mot Kortedala över till den provisoriska spårvägen.

– Linjerna mot Angered – 4, 8 och 9 – fortsätter att köra på den befintliga spårvägen till november i år. Fram till dess ska vi bygga ut med bland annat ett förbindelsespår som kopplar ihop de provisoriska spåren med den befintliga Angeredsbanan. Och när det är klart i november, flyttar vi över även de tre Angeredslinjerna.

Hur länge ska det vara så?
– I tre–fyra år. Sedan river vi upp det provisoriska – totalt 900 meter spårväg – och tar bort de två militärbroarna, för då har vi byggt en permanent bro för spårvägen över Säveån.

Varför gör ni så här?
– Bakgrunden är att vi måste få bort spårvagnstrafiken från området för att kunna bygga det nya Gamlestadstorg, med ny spårbana, ny spårbro och nytt resecentrum för kollektivtrafiken. Helt enkelt lägga de första pusselbitarna för att utveckla nya Gamlestaden.

Och när lägger ni resten av pusslet?
– Bygget av Gamlestadstorg är uppdelat i två etapper. Den första är den vi håller på med nu, alltså drar om spårvägen, bygger ny spårbro och resecentrum. Det ska vara klart vid årsskiftet 2017-2018.

– Sen kommer etapp två, då man bygger ihop den nya kollektivtrafikpunkten med den befintliga kvartersbebyggelsen i Gamlestaden. Det ska vara klart år 2022 och då har vi byggt ihop stadsdelen, så att säga.

Hade ni inte kunnat bygga nytt vid Gamlestadstorg utan att lägga om spårvägen?
– Nej, vi skulle aldrig kunna genomföra en så stor byggnation om vi inte får bort de sex spårvagnslinjerna.

– Sen var det ett stort beslut att bygga en provisorisk spårbana, med tanke på att allt måste rivas upp igen. Men när vi räknade på olika alternativ var detta ändå det klart bästa, till exempel mycket billigare än att sätta in ersättningstrafik med bussar.

62DA.jpg