...projektledare på trafikkontoret. Vad är det för ”Fiskväg” ni bygger i Gullbergsån, mittemot Ullevi?

– När vi ändå bygger om dämmet där Mölndalsån delar sig till Fattighusån och Gullbergsån så gör vi också om den tidigare lilla fisktrappan. Den var fem meter lång och i trä, medan den här ny inte blir trappformad utan en 80 meter lång ränna i betong och sten med naturtrogen botten.

Varför den nya konstruktionen?
– Det är för att möjliggöra för fler fisksorter att ta sig uppför ån när de ska leka. Tidigare har det varit vanligast med simstarka laxfiskar, men med den här typen av fiskväg hoppas vi att alla förekommande fiskarter, inklusive lax, havsöring och ål, börjar leta sig hit.

Varför byggs dämmet om över huvud taget?
Den gamla dammanläggningen var också en ålderstigen konstruktion i trä, medan den nya blir modernare och med större kapacitet, med fem dammluckor som kan reglera vattennivån i systemet.

Är det inte svårt att bygga om dammar?
– Det har gått bra, mycket tack vare det fina vädret under sensommaren. Frånvaron av regn gör ju att vattennivåerna i åarna hålls nere. Vi har stängt av Gullbergsån, som annars är huvudflöde och rinner ut i Säveån och till sist Göta älv, och släppt ut allt vattnet i Fattighusån istället. Den är egentligen bara ett så kallat biflöde, men har klarat att ta emot allt vattnet och ta det förbi Brunnsparken och Vallgraven utan problem.

När är det klart?
– Allt ska enligt planen vara klart sista november, men eftersom allt har gått så smidigt hittills kanske vi åtminstone kan släppa igenom vattnet igen redan i mitten av oktober, även om det återstår en del byggarbeten även efter det.