… projektledare på trafikkontoret. Vad är det som händer i korsningen vid Munkebäckstorg?

– Nu är arbetena med Munkebäckslänken i full gång. Där ska bli nya spår som kopplar ihop linje 5 från Torp med spåren mot Östra sjukhuset. Samtidigt gör vi om korsningen till rondell för bilarna.

– Dessutom bygger vi ut vändslingan vid Östra sjukhuset med fler spår, så att olika linjer kan ha separata av- och påstigningar, det ökar kapaciteten och driftsäkerheten. Vid Östra blir det också en ny bussterminal som ska ge mer effektiva byten mellan buss och spårvagn.

Låter som ett stort bygge?
– Alltihop kostar runt 100 miljoner kronor. Projektet har funnits länge hos oss på trafikkontoret, men först nu kan det bli verklighet, mycket för att öka kapaciteten och driftsäkerheten i spårvagnsnätet inför införandet av trängselskatten 2013.

Verkar stökigt att bygga om för spårvagnar och bilar samtidigt?
– Ja, det kommer att bli störningar för alla trafikanter i området runt Munkebäckstorget. Men vi gör färdigt spåren först och gatujobben sedan. Nu har vi börjat med de nya spåren från Härlanda och ner mot Munkebäckstorget. Under tiden, fram till 21 oktober, ersätts linje 1 med bussar mellan Härlanda och Östra sjukhuset.

– I nästa etapp, som startar 19 oktober, bygger vi spåren mellan Solrosgatan och Munkebäckstorget. Då kommer linje 3 att vända vid Härlanda och sträckan Härlanda – Kålltorp körs med bussar.

Hur mycket folk jobbar i projektet?
– Runt 100 personer.

Vad är knepigast?
– Projektet i sig är en komplicerad trafiksituation, med spårvagnar och bilar och spårtriangeln i anslutning till korsningen. Sedan har det varit knepigt att få ihop spåret rent geometriskt i höjd och plan så att spårlinjen blir ”mjuk och fin” och anpassas till omgivande ytor.

– Sen blir det en ganska avancerad signalanläggning för att öka säkerheten, för spårvagnarna sinsemellan och gentemot biltrafiken.

När ska allt vara klart?
– Den 2 december är det tänkt att spåret i huvudsak skall vara klart för trafikering. Då blir det lättare att åka kollektivt till och från Östra sjukhuset, inte minst för att 5:an blir direktlinje dit. Arbetet som helhet beräknas vara klart till sommaren 2013.

Hur länge sedan är det vi fick ny spårväg i Göteborg?
– Jag tror att det var i Skånegatan. Den var klar 2003.

4220.jpg
Munkebäcktstorget ska bli rondell med korsande spårvägsspår. När de nya spåren är lagda kan man åka med femmans spårvagn från stan till Östra sjukhuset.