Det blir snabbare godstransporter och bättre miljö när den så kallade Hamnbanan på Hisingen byggs om till eldrift. Ombyggnaden som kostar cirka 100 miljoner kronor har nu påbörjats. Till sommaren kommer alla diesellok på Hamnbanan att vara historia.

Det är Banverket som satsar på att elektrifiera den cirka en mil långa järnvägssträckan – Hamnbanan – som förbinder Göteborgs Hamn med det nationella järnvägsnätet. Ombyggnaden påbörjades så smått strax före jul och tar nu ordentlig fart.

Bättre miljö

Cirka 60 godståg per dygn rullar på banan på Norra älvstranden. Att ersätta diselloken med eldrivna tåg förbättrar miljön samtidigt som transporterna effektiviseras.

– Den största miljövinsten är att det gynnar transporter med järnväg, säger Ann-Marie Ramnerö på miljöförvaltningen.

Minskade utsläpp gör att gods som transporteras med järnväg blir ännu mer miljövänligt. Samtidigt blir transporterna effektivare. Det blir en tidsbesparing eftersom det inte längre behövs bytas mellan diesel och eltåg.

Utsläpp och buller kommer endast att minska marginellt på Hisingen när Hamnbanan blir elektrifierad

Hoppas på ökad järnvägstrafik

Förhoppningen är att transporterna på järnväg ska öka säger Malin Odenstedt Lindhe som är projektledare på Banverket. Idag utnyttjas cirka 50 procent av den kapacitet som finns på Hamnbanan.

Sträckan som ska förses med el går mellan Älvsborgs bangård i Skandiahamnen till Kville bangård som ligger ungefär vid Tingstadstunneln på Hisingssidan.

Byggarbetena kommer at innebära en del besvär. Bland annat på Lundbyleden när en gångbro ska höjas.

Arbetena beräknas vara klara i juli.