Senaste skadefribarometern klar. Göteborgs Hamn och Higab har Göteborgs Stads säkraste bilförare. De ståtar med noll fordonsskador under 2012 och toppar därför stadens skadefribarometer, som görs för tredje året.

– Vi startade med barometern 2010 och kan nu konstatera att skadorna minskar, säger Lena Berg, chef för enheten för fordonsförsäkringar på Gatubolaget.

Göteborgs stad har totalt cirka 3 900 fordon. Nästan vartannat fordon – 44 procent – skadas varje år. Oftast är det parkeringsskador och singelolyckor.

Gatubolaget och Göta Lejon Fordonsförsäkring, GLFF, arbetar med förebyggande aktiviteter för att minska skadorna. Bland annat har 85 fordonsansvariga på förvaltningar och bolag utsetts, som får träffas två gånger per år och bli eldsjälar i säkerhetsarbetet.

Träna fickparkering
Dessutom har man lanserat kursen ”säkerhetsmedveten förare”, en utbildning på en och en halv timme som ger både teori och praktiska övningar, till exempel fickparkering.

– Totalt har vi utbildat cirka 900 personer sedan vi startade med skadefribarometern 2010, säger Lena Berg.

– Och det måste vi fortsätta med, eftersom vi är en stor stad med många bilar och många som nyanställs, hela tiden.

Tidigare hölls kurserna fasta veckor vår och höst. Nu kan man boka en kurs i stort sett när som helst och till och med få den arrangerad på hemmaplan, eftersom GLFF ställer upp med en mobil instruktör.

Mobil instruktör
– Om körövningarna kan läggas i närheten av arbetsplatsen och det finns en lokal till teoridelen så blir det väldigt lätt, säger Lena Berg.

– Och det måste vara snabbt och enkelt, så verksamheterna kan delta. I år har vi som mål att utbilda 1000 personer.

Den positiva trenden innebär att stadens kostnader för fordonsskador har minskat från 27 miljoner kronor 2008 till 22 miljoner 2012. Men fortfarande finns det mycket pengar att spara.

– Vi är nöjda med allt som går i rätt riktning. Vårt mål är att alla stadens organisationer har fokus på att minska trafikskadorna. Det är ju inte bara en ekonomisk fråga utan minst lika mycket en arbetsmiljöfråga, säger Lena berg.

Alla SDF i botten
Hamnen och Higab har alltså en skadefrihet på 100 procent. Den genomsnittliga skadefriheten ligger på 56 procent. Om den höjs till 75 procent, skulle kommunen spara in cirka tio miljoner kronor per år.

– Det är ju pengar som man kan få mycket för i den löpande verksamheten, i stället för att lägga dem på reparationsverkstäder, kommenterar Lena Berg.

– Det här handlar mycket om beteende och attityder. Man bör förstås vara lika rädd om tjänstebilen som man är om den egna bilen. Inget annat gäller!

Noterbart är att skadefribarometerns tio sista platser upptas av de tio stadsdelsförvaltningarna.

– Jag har ingen kommentar till det varför det är så. Jag vet att stadsdelsförvaltningarna arbetar aktivt med frågan och anmäler allt fler till våra utbildningar, säger Lena Berg.

Näst sist ligger SDF Centrum, som har 51 bilar och lika många skador under 2012. Sist hamnar Örgryte-Härlanda, vars 86 bilar råkade ut för 91 skador under året, alltså mer än en per bil!

6BCA.jpg
Se Skadefribarometern i sin helhet på länken nedan!