Arbetet börjar i juni. Delar av Norra Hamngatan har stabilitetsproblem. Därför ska både gatan och den del av Stora hamnkanalens mur som vetter åt Norra Hamngatan renoveras. Arbetet inleds i juni och beräknas vara klart vid årsskiftet.

Stora hamnkanalen har en naturlig strävan att utjämna nivåskillnaden till de båda gator som kantar kanalen – denna strävan har sakta lett till rörelser och instabilitet i muren.

”Vi måste agera nu när det finns en lucka”
Tillsammans med den egna naturliga rörligheten har tät och tung trafik har lett till att både Södra och Norra Hamngatan fått stabilitetsproblem. Det visar undersökningar genomförda av stadsbyggnadskontoret.

– Värst är det på ett parti av Norra Hamngatan, säger Johan Landgren som är planeringsledare på trafikkontoret.

– I den bästa av världar hade man kanske väntat något år för att få ett bättre beslutsunderlag, men eftersom det är så mycket som väntar de närmaste åren känner vi att vi måste agera nu när det finns en lucka.

Ny betongmur kläs med den gamla stenen
Från Fontänbron vid Brunnsparken och ner till Kämpebron ska den gamla murens stenar plockas ner. Därefter byggs en betongmur mot Norra Hamngatan som sedan kommer att kläs med de gamla nedplockade stenarna som en fasad.

I själva gatan kommer man att slår man ner spont – stålbalkar – för att få en mothållande effekt som säkrar mot skred.

– Vi måste se till att ligga steget före – i annat fall kan det få enorma konsekvenser. På Södra Hamngatan är det andra geotekniska förutsättningar så på den sträckan känner vi oss tryggare, säger Johan Landgren.

Hur stora ingreppen i Norra Hamngatan blir, och i vilken utsträckning gatan måste stängas av, är inte klart.

Jobbet väntas ta sex månader
– Skeppsbroprojektet och vårt arbete påverkar vartannat. Stängs en gata av blir det mer trafik någon annanstans. Men vi kan inte vänta på att dom ska bli klara. Trafikverket vill till exempel snart börja förbereda för Västlänken, säger Johan Landgren.

Arbetet med att säkra Norra Hamngatan och bygga om hamnkanalens norra mur beräknas starta i mitten av juni och pågå i sex månader.

Våren 2010 stabiliserades kanalmuren vid Brunnsparken i förebyggande syfte.