Påverkar resenärerna. Det pågår flera stora bygg- och underhållsprojekt i Göteborg och det är fler på gång i vinter och vår. Trafiken kommer att påverkas, med köer och andra resvägar. Därför är ett tips att hålla koll på trafiken i appen Trafiken.nu.

Västlänkens nya järnvägsbro över E6 fortsätter att byggas under helgerna 28-29 januari och 4-5 februari. Det påverkar trafiken mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Första helgen är två körfält öppna söderut och tre körfält norrut. Andra helgen är två körfält öppna i varje riktning. I vår väntar ytterligare ett fåtal helgavstängningar.

Påfart mot Ånäsmotet stängs

Ett nytt bullerskydd ska byggas vid Olskrokens planskildhet och det innebär att påfarten mot Ånärsmotet till E20 mot Stockholm stängs från 1 februari till 22 december. Fordonstrafiken leds om via von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet. Även gång- och cykelbanan stängs mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet längs E20. Skyltar visar alternativa cykelvägar.

Björlandamotet byggs

Korsningen Hisingsleden-Björlandavägen försvinner preliminärt från slutet av februari. Det beror på bygget av Björlandamotet som på sikt ska bli en ny planskild trafikplats. Två droppformade rondeller längs Hisingsleden ersätter korsningen. Vissa bilister, bland annat de som kommer från Sörredsvägen för vidare färd mot Hisingsleden norrut, rekommenderas att välja nya Kålseredsmotet. Det öppnar preliminärt i mitten av februari.

Södra Sjöfarten stängs

Södra Sjöfarten mellan Operan och Hisingsbron stängs i månadsskiftet februari/mars. Trafiken leds om via Norra Sjöfarten som blir dubbelriktad. Av- och påfarten från och till Götatunneln vid Lilla Bommen stängs också av. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Det pågår flera stora bygg- och underhållsprojekt i Göteborg och det är fler på gång i vinter och vår. Trafiken kommer att påverkas, med köer och andra resvägar. Därför är ett tips att hålla koll på trafiken i appen Trafiken.nu.

Eriksbergsmotet byggs

Eriksbergsmotet börjar byggas om i vår för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Det ska bland annat byggas en ny rondell som ersätter korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för fordon i perioder.

Renovering flyttas i Tingstadstunneln

Trafikverket ska flytta renoveringen av Tingstadstunneln från det ena tunnelröret till det andra den 4-6 mars. Trafiken genom tunneln kommer att behöva stängas av vid någon period under helgen. Renoveringen har pågått sedan våren 2022 och innebär att trafiken går dubbelriktad i ena röret.

Inställda tåg under storhelger

Tågen ställs in korta drag in mellan Göteborgs central och Gamlestaden/Partille/Ytterby under påsk, valborg och Kristi Himmelfärd. Det beror på banarbete vid Olskrokens planskildhet.