Säkerhet och trygghet viktiga faktorer. Obligatoriskt språktest, förstärkt kontrollsystem och högre bonus ju fler kvinnliga förare trafikföretaget har. Det är några av förändringarna när färdtjänstens nya avtal för rullstolsbussar börjar gälla 1 februari.

Säkerhet och trygghet var två viktiga ledord när Göteborgs färdtjänst gjorde en ny upphandling av vilka trafikföretag som ska utföra färdtjänst- och uppdragsresor, som exempelvis skolresor, för rullstolsburna de närmaste två åren.

– I upphandlingen har vi satt höga minimikrav både på personalen och fordonen. Genom att lämna in anbud har trafikföretagen accepterat alla våra krav, sedan är det vår uppgift att kontrollera och säkerställa att de lever upp till upphandlingens krav och intentioner under hela avtalsperioden.
 Annars vidtar vi åtgärder där det mest kraftfulla är att vi stänger av dem, säger Emma Qvarfordt, chef för Reseservice.

Säkrare trappklättrare
Det nya avtalet kommer att ge samma kapacitet som tidigare vad gäller antalet rullstolsbussar, med plats för två normalstora rullstolar och fyra sittande passagerare. Från och med 1 augusti, när ett nytt personbilsavtal träder i kraft, kommer kapaciteten att öka ytterligare.

En nyhet som de rullstolsburna kommer att märka av när det nya avtalet träder i kraft 1 februari är en ny och säkrare modell av den så kallade trappklättraren, som hjälper föraren att rulla rullstolen med passagerare upp och ned för trappor. Annars ligger de stora förändringarna i kraven på förarnas kompetens och utbildning.

– Vi har varit med och tagit fram en ny förarcertifiering som ska gälla över hela landet och komplettera den taxilegitimation och färdtjänstutbildning som vi krävt sedan tidigare. Vi har också skrivit in i avtalet att vi har rätt att kalla in förarna för ett visst antal extra utbildningsdagar per år när vi så önskar, och för förare som har fasta uppdrag, med en daglig relation med en och samma passagerare, kräver vi också en särskild utbildning, säger Emma Qvarfordt.

Kvalitetsindex mäts dagligen
Alla förare, oavsett etnisk bakgrund, måste också från och med nu genomgå och bli godkända på ett språktest för att säkerställa att kommunikationen med passagerarna fungerar. Bemötande, servicekänsla och hjälpsamhet är viktiga ingredienser i det kvalitetsindex som förarna och trafikbolagen dagligen blir bedömda efter.

– Passagerarnas intervjusvar ligger till grund för en rörlig del av priset som vi betalar för uppdraget. Ju bättre bemötande och ju färre incidenter, desto mer betalt får de, säger Emma Qvarfordt, som nu också har lagt till ytterligare en parameter för priset: andelen kvinnliga förare.

– Det är något vi pratat om länge och nu äntligen genomför. Tyvärr har vi en konstig tradition i Sverige som gör att få kvinnor väljer chaufför-yrket, men nu vill vi utifrån både jämställdhets- och trygghetsperspektiv bidra till att jämna ut könsfördelningen i färdtjänsten. Om tio procent av förarkåren är kvinnor utfaller en bonus till trafikföretaget, och den bonusen växer successivt tills man nått minst 40 procent kvinnliga förare, säger Emma Qvarfordt.