1.300 bilar kör över 90 km/h varje dygn i Lundbytunneln. Det visar Vägverkets mätningar. Från och med den 5 november placeras hastighetskameror i tunneln för att få ner farten.

– Erfarenheterna från stora olyckor i andra länder visar hur angeläget det är att arbeta med trafiksäkerheten i tunnlar. Hastighetskamerorna är ett effektivt sätt att höja säkerheten, säger poliskommissarie Bo Gustafson, chef för trafikpolisen i Göteborg.

De flesta håller hastigheten

23.000 fordon kör genom tunneln varje dygn. De flesta håller hastigheten 70 km/h. Med fyra kameraskåp, två i vardera tunnelröret, ska nu också de som trycker lite hårdare på gaspedalen fås att hålla farten

Det är Vägverket som installerar skåpen. Polisen ansvarar för kamerorna, analyserar bilder och bötfäller förare.