Tätare turer och en helt ny busslinje, linje 33, på Hisingen. Det är några av de förändringar som blir aktuella när Västtrafik släpper sina nya tidtabeller från den 13 december. Allt för att möjliggöra målet om fördubblat kollektivresande.

Hisingens nya busslinje, linje 33, sträcker sig från Länsmansgården till Hjalmar Brantingsplatsen via Wieselgrensplatsen. Den är en del i EU-projektet Tillväxt Biskopsgården och har tillkommit för att förbättra Biskopsgårdens förbindelser med intilliggande stadsdelar.

Andra nyheter är tätare turer på flera linjer, bland annat linjerna 47, 63 och 91. Linje 63 får även en ny linjesträckning, liksom linje 40 som blir något kortare än tidigare.

Tidtabellen gäller även nästa höst

Även båtar och spårvagnar berörs av de nya tidtabellerna. Alla spårvagnslinjer kör lite oftare på eftermiddagar och vardagskvällar.

Den nya tidtabellen gäller till och med den 11 december 2010, med undantag av att vissa linjer får sommartabell under juni, juli och augusti.