Tre nya stationer är på plats. Nu finns de populära hyrcyklarna Styr & Ställ på båda sidorna älven. Lindholmen har fått två stationer och Volvo Campus Lundby en. ”På så sätt knyts staden ihop” säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

Varje dag förflyttar sig mängder av göteborgare mellan älvens båda sidor för att komma till jobb, skola och bostad. Det är en efterfrågad möjlighet som nu blir verklighet när man både kan låna och lämna en hyrcykel på Hisingen.

‒ Det innebär att många får en enklare vardag och att det blir lättare att röra sig i staden på ett hållbart sätt, säger Maria Stenström.

Hyrcyklarna Styr & Ställ har funnits i Göteborg sedan 2010. Att Hisingen omfattas av systemet först nu beror på att Göteborgs Stad är fast i ett upphandlat avtal som inte ger möjlighet att utöka verksamheten. Men tillsammans med Lindholmen Science Park, Volvo Group och Älvstranden Utveckling har Göteborgs Stads Parkering hittat en lösning.

‒ Vi är fyra parter som alla varit lika engagerade i att få hyrcyklar till Hisingen.

Cyklar i P-app

De lyckades genom att Volvo Group och Älvstranden Utveckling gav tillåtelse att placera stationer på deras mark och att leverantören JCDecaux gick med på annorlunda lösning.

‒ I stället för att Göteborgs Stad köper stationer och cyklar av oss lånar vi ut dem. Vi sköter fortfarande driften och de nya stationerna blir en del av det övriga Styr & Ställ-systemet, säger Malin Otterström på JCDecaux.

I samband med att systemet byggs ut med tre nya stationer får appen Parkering Göteborg en ny funktion. Numera visar den även information om var närmsta Styr & Ställ-station finns. Så småningom kommer det även finnas möjlighet att köpa biljetter till kollektivtrafiken i appen.

‒ Det handlar om att göra det lättare att förflytta sig i Göteborg under de närmsta åren då staden är i utveckling. Men också om att skapa en flexibilitet så att vi på ett hållbart sätt kan byta färdmedel utifrån vardagens olika behov, säger Maria Stenström.

De nya stationerna kommer finnas på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3 – 5 och vid Lindholmsallén 12 samt vid Volvo Campus Lundby, B-port.