Vagnarna ska rulla 2021. På torsdagen blev det klart att Skanska tillsammans med det danska byggbolaget MT Højgaard kommer att bygga Hisingsbron. Samtidigt fastslogs budgeten till 3,5 miljarder kronor. Själva bygget inleds i början av 2017.

De två viktiga besluten fattades vid ett extrainsatt sammanträde för trafiknämnden. Skanska-MTH Hisingsbron HB tilldelades huvudentreprenaden eftersom deras anbud bedömdes som det mest fördelaktiga, utifrån såväl pris som kvalitetskriterier.

”Ska kännas som en stadsgata”
– Det här är en milstolpe. I och med att allt är på plats kan vi nu äntligen sätta i gång, Hisingsbron ska kännas som en stadsgata som binder ihop staden över älven, och man kommer kunna gå och cykla bekvämare än i dag, säger stadens trafikdirektör Stefan Eglinger.

Själva bygget inleds i början av 2017 och 2021 ska spårvagnarna rulla på den nya bron. Biltrafiken släpps dock på redan 2020. 2022 ska rivningen av Göta Älvbron, som ingår i projektet, avslutas.

– Projektet kommer att ha stor påverkan på annan trafik och verksamheter runt omkring. Det är någonting som vi jobbar jättemycket med. Det kommer pågå många stora byggprojekt i centrala stan och de behöver alla en yta att vara på, säger Susanne Hultgren, avdelningschef på trafikkontoret.

Staden kommer dock att prioritera en god framkomlighet också medan bygget pågår.

Kan följa byggprocessen på nära håll
– Verksamheterna i närheten ska fortsätta fungera under byggprocessen. Vi har ett bra samarbete med Trafikverket och Västtrafik i projektet Kom Fram där vi hanterar all påverkan som byggena medför, säger Stefan Eglinger.

Dessutom ska göteborgarna kunna studera byggprocessen på nära håll.

– Vi vill visa projektet – man ska kunna gå dit och följa vad som händer, säger Susanne Hultgren.

I budgeten på 3,5 miljarder kronor (i 2009 års penningvärde) kostar Skanska-MTH:s huvudentreprenad knappt 2 miljarder. Dessutom finns budgeterade kostnader för bland annat planering, projektering, mark- och fastighetsinlösen samt oförutsedda utgifter.

Överklaganden har ökat kostnaden
Västsvenska paketet finansierar runt 1,5 miljarder av totalkostnaden. Resten betalas av Göteborgs Stad. Jämfört med den senaste beräkningen från 2013 har kostnaderna ökat med 600 miljoner kronor. Runt hälften av ökningen beror på de utdragna överklagansprocesser som pågått fram till juni i år.

Resten av ökningen förklaras bland annat av att det är högt tryck i byggbranschen, vilket driver upp priserna.