Spårvagnstrafik från mitten av augusti. Hisingsbron öppnar för gående, cyklister, bilar och bussar den nionde maj. “Vi ser fram emot att få öppna bron för göteborgarna”, säger Mikael Nummedal, projektchef på trafikkontoret. I mitten av augusti kan spårvagnar börja köra på bron.

Den nya bron över Göta älv ska öppna för trafik i vår och förberedelserna inför öppningen pågår för fullt. Det är en del arbeten kvar: Omfattande tester ska göras på lyftspannet och maskineriet. Beläggningsarbeten och linjemålning ska bli klara. Räcken, barriärer, belysning och kontaktledningsstolpar ska monteras.

– Om inget oförutsett händer under våren så lämnar vi över bron till göteborgarna den 9 maj, säger Mikael Nummedal.

Officiell invigning i höst

I sommar ska spårvagnsspåren läggas om från Götaälvbron till Hisingsbron. Det arbetet ska vara klart i mitten av augusti och då ska också den del som kallas kollektivtrafikbron vara klar.

– Under hösten blir det naturligtvis en officiell invigningsceremoni, förhoppningsvis kan vi göra det med pompa och ståt, säger Mikael Nummedal.

Hållplatser vid Nordstan, rivning av Götaälvbron och en del mindre arbeten återstår efter invigningen. Planen är att hela projektet ska vara klart våren 2022.