Det var ett mycket ovanligt fel som orsakade det omfattande elavbrottet på måndag kväll i Göteborg. Enligt Västnät gick helt enkelt en högspänningskabel av mellan två stolpar, hur är fortfarande oklart.

– Det är väldigt ovanligt att något sådant här händer, säger Maret Forsberg på Västnät som distribuerar el från Vattenfall till Göteborg Energi.

Västnät kan idag inte säga hur detta gått till. Men den tjocka elledningen som sitter monterad på den största typen av högspänningsstolpar har helt gått av. Det kommer enligt Västnät att ta en vecka att laga ledningen men det påverkar inte kunderna. Företaget fortsätter sin utredning om orsaken till kabelbrottet.

Dominoeffekt

Det var strax efter klockan 23 på måndagskvällen som ledningen gick av. Det ledde till att all ström via denna högspänningsledning stoppades. Olyckligtvis blev det en form av dominoeffekt och nästan alla stora högspänningsledningar på 130 kvolt på Hisingen löste ut.

Det är ovanligt att ett sådant här fel får så stora följder enligt Roger Frank, vakthavande driftledare på Göteborg Energi.

– Det var en serie olyckliga omständigheter. Normalt ska bara en linje lösa ut, säger Roger Frank.

Kopplade runt

Göteborg Energi kopplade runt felet och alla elkunder hade strömmen tillbaks efter som mest cirka en halvtimma.

Det var 40 000 elkunder som drabbades, flest i Majorna men också i centrum och på Hisingen. Mängder av larm gick igång under avbrottet och värst drabbades troligen Shells raffinaderi på Hisingen där processerna stördes. Många oroliga hörde också av sig till SOS.