”De flesta vill göra rätt.” Den 1 juli blir det dyrare för entreprenörer att bryta mot Göteborgs Stads regler vid vägarbeten. ”Vi skärper våra regler och lägger oss i linje med andra väghållare för att påföljden inte ska vara ett tandlöst verktyg”, säger Jonas Malmryd, planeringsledare på trafikkontoret.

Att det pågår rekordmycket väg- och trafikarbeten i Göteborg kan inte ha undgått någon. Och när så mycket görs på en och samma gång av många olika entreprenörer ökar risken för misstag och rena felaktigheter. För att skapa ordning och reda i detta ofrånkomliga stök höjer nu trafikkontoret avgifterna markant för de entreprenörer som inte följer Göteborgs Stads regler för avstängning av gator.

– De flesta entreprenörer vill göra rätt, men när det sker en stor volymökning ökar risken att det blir fel. Att vi nu ökar påföljderna för felaktig avstängning av gata är ett av flera områden där vi kommer att utveckla våra arbetssätt, säger Jonas Malmryd.

Kan kosta upp till 170 000 kronor
Idag kostar det 15 000 kronor per tillfälle för en entreprenör att göra fel, oavsett hur allvarligt felet är och om flera fel görs vid samma tillfälle. Med de nya reglerna kommer i stället vissa typer av allvarligare felaktigheter direkt ge ett vite på 50 000 kronor, och för övriga avvikelser ges påföljder enligt en trappmodell så att det kostar mer ju fler avvikelser entreprenören gör.

– Om våra kontrollanter upptäcker tillräckligt många fel kan det leda till ett vite på 170 000 kronor och att arbetet stoppas. De nya reglerna är mer i linje med påföljderna i andra jämförbara kommuner och hos Trafikverket, säger Jonas Malmryd.

I och med att den nuvarande avgiften är så pass låg har det förekommit att entreprenörer brutit mot regler eller inte åtgärdat brister för att spara tid och pengar, säger han.

– I det här sammanhanget är 15 000 kronor ingen märkbar kostnad för entreprenören och det har medfört att påföljderna blivit ett tandlöst verktyg – det kan vara dyrare för entreprenören att vidta nödvändiga åtgärder än att betala avgiften. Vår förhoppning med de nya påföljderna är att de ska verka avskräckande så att vi helst av allt slipper dela ut påföljder helt och hållet.

Driver på nationellt
Trafikkontoret kommer också att se över sina arbetssätt på flera andra områden som har med trafiksäkerhet kring vägarbeten att göra.

– Vi kommer bland annat att uppdatera vårt regelverk för arbete i gata, så att det blir tydligare vad som gäller för saker som skyltar, skyddsanordningar och märkning av fordon. Vi är också med i samarbeten för att ta fram nya nationella standarder för skyddsanordningar vid vägarbeten, och driver på för att förbättra säkerhet och framkomlighet, säger Jonas Malmryd.