Från och med onsdag höjs priset för en resa med färdtjänst inom Göteborg från 30 till 35 kronor. Samtidigt införs ett enhetligt pris på 70 kronor för resor över kommungränsen. Och ungdomar, som tidigare betalat halva vuxenpriset, får nu betala 26 kronor för en resa inom staden.

Sommaren 2009 flaggade kommunfullmäktige för att färdtjänsten skulle behöva spara stora summor under 2010. Det skulle betyda sämre service för resenärerna och kräva en rejäl prisökning. Sedan dess har kommunstyrelsen beslutat skjuta till pengar.

Därmed har servicenivån kunnat lämnas oförändrad, men priserna måste fortfarande höjas. De har varit desamma sedan 2002, samtidigt som kostnaderna stigit successivt.

– Främsta skälet till att vi höjer avgiften är för att kunna erbjuda en bra färdtjänst, att kunna bibehålla den kvalitet vi har idag, säger Tommy Ståhl, chef för administrativt stöd inom Färdtjänsten.

Reglerna skiljer sig åt mellan kommuner

Från och med onsdagen kostar en resa med färdtjänst inom Göteborgs Stad alltså 35 kronor för en vuxen. Resor över kommungränsen har tidigare kostat 55 eller 65 kronor beroende på vilken kommun man åkt till. Nu kostar alla resor över gränsen 70 kronor.

Att det överhuvudtaget ska kosta att korsa en kommungräns menar Tommy Ståhl än så länge är oundvikligt.

– Vi har inlett ett arbete för att få samma regler för färdtjänst i hela regionen. Men det skiljer en hel del, både i regler för att få färdtjänst och i priser. Så det är mycket som återstår.

Eftersträvar rättvisa

Att resenärerna istället skulle få betala för den sträcka man åker är idag inte ett alternativ. Färdtjänstnämnden vill att färdtjänsten följer samma princip som kollektivtrafiken, det vill säga att en resa ska kosta lika mycket oavsett hur långt man åker inom kommunen.

– Det är så politikerna vill ha det. Det finns en risk att det blir orättvist annars för dem som bor i utkanten av kommunen, säger Tommy Ståhl.

Ungdomar som förut betalat 15 kronor för en resa ska nu betala 26 kronor, en höjning med 60 procent.

– Det är en kompromiss för att få in mer intäkter. Vi tycker det är rimligt att ungdomar betalar 75 procent av avgiften och det är också samma princip som Västtrafik tillämpar.

Den verkliga kostnaden är högre

– Man ska veta att en färdtjänstresa i runda tal kostar 200 kronor att genomföra. Det varierar ju förstås beroende på hur långt man åker, men i genomsnitt kostar den det. Så det är en ganska liten andel som betalas av resenären, säger Tommy Ståhl.

I höstas fanns ett förslag om att KOLLA, kommunens projekt för anpassningen av kollektivtrafiken till rörelsehindrade, skulle läggas på is av besparingsskäl. Men efter att kommunstyrelsen beslutat att det är ett prioriterat arbete fortgår projektet som planerat. Tommy Ståhl räknar därför med att fler personer som har rätt till färdtjänst kan åka kollektivt i framtiden.

Förra året gjordes 580 000 resor med färdtjänst. Knappt 10 procent av resorna gjordes över gränsen till en annan kommun.

2D04.jpg

Foto: Peter Svenson