Max tre meter höga fordon. Göta Älvbron är en av stadens viktigaste trafiklänkar, inte minst för att den avlastar den hårt trafikerade Tingstadstunneln. Men den drygt 70-åriga bron är i dåligt skick och för att minska belastningen får fordon som kör i de yttre körfälten inte väga över 3,5 ton. Nu införs även en höjdgräns – fordonen får inte vara högre än tre meter.

Göta Älvbron har snart gjort sitt och om allt går som planerat ska en ny älvförbindelse stå färdig senast 2020. För att den gamla bron ska kunna trafikeras ett tag till har trafikkontoret infört begränsningar för tung trafik. Sedan flera år tillbaka får fordon som väger över 3,5 ton inte köra i de yttre körfälten.

”Höga fordon oftast tunga”
Som en ytterligare åtgärd införs nu även en gräns för högsta tillåtna höjd på fordonen.

– Det är för att säkerställa att tunga fordon inte åker över bron i ytterkörfältet. Höga fordon är oftast tunga fordon, och genom att sätta upp skyltar som anger högsta tillåtna höjd blir det en extra markering, säger Annika Oskarsson på trafikkontoret.

Förbudstavlor och med portaler med markeringsskärmar ska ange högsta tillåtna höjd. Arbetet med att sätta upp skyltarna påbörjades förra veckan och pågår under hela november.