Byggnadsnämnden antog på tisdagen detaljplanen för ett nytt Ikea-varuhus i Bäckebol. Därmed kan Ikea lämna in ansökan om bygglov. Om allt går som Ikea vill kan det nya varuhuset öppna i september nästa år.

Ikea vill bygga ett nytt 30.000 kvadratmeter stort varuhus med 1.350 parkeringsplatser bredvid Coop Forum i Bäckebol.

Få invändningar

Detaljplanen som antogs på tisdagseftermiddagen har varit ute på samråd under sommaren.

Det har inte kommit in några större invändningar mot planen förutom från de två transportföretagen Frans Maas och Schenker som vill ha garantier för att gatorna kring det nya varuhuset byggs ut.

Mer trafik på Transportgatan

– De vill ha en bättre anslutning till Transportgatan. Frans Maas har varit ganska tydliga och sagt att de inte kommer att acceptera det förslag som ligger medan Trafikkontoret bedömer att lösningen fungerar, säger Stefan Unger, lantmätare på Fastighetskontoret.

– Det blir nödvändigt att bygga om Transportgatan, Backa- och Kärramoten och den befintliga rondellen vid OK. Ikea får i princip betala alla åtgärder på Transportgatan inom planområdet. Företaget är också med och bekostar en del av ombyggnaden av Kärramotet och Bäckebolsmotet, säger Stefan Unger.

Något färre bilar genom tunneln

Transportgatan föreslås också få nya busshållplatser och en bussgata på östra sidan. Området närmast älven ska lämnas fritt för att bli ett naturstråk med gångbana.

En trafikanalys visar att det nya möbelvaruhuset kommer att avlasta Tingstadstunneln med ungefär 700 bilar per dygn då många som bor norr om Göteborg kommer att välja Ikea i Bäckebol istället för Ikea i Kållered.