Trafikkontoret ställer etiska krav. Göteborgs Stad har skärpt sina etiska krav på dem som levererar sten till gator, torg och andra utemiljöer. Och nu ska även importen av asfalt och armeringsjärn granskas ur etisk synvinkel.

– Asfalt och armeringsjärn är två produkter som vi köper in i stora volymer, med ingredienser som kan skada miljön och människors hälsa, säger Urban Ledin på trafikkontoret.

– Vi har inte satt upp några krav ännu, men inom kort ska vi ha ett möte där vi ska diskutera detaljerna. Och så snart vi gått igenom vilka länder och tillverkare det handlar om, ska vi gå vidare på samma sätt vi gjort med stenen, fortsätter han.

Importerad gatsten, främst från Fujianprovinsen i Kina, har vållat debatt sedan det för några år sedan avslöjades vilka urusla arbetsvillkor som råder i många av de kinesiska fabrikerna.

Sedan dess ställer Göteborgs Stad etiska krav som innebär att leverantören ska kunna visa ”att stenen producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till.”

Större ansvar läggs på leverantörer och grossister
För ett par veckor sedan klubbade trafiknämnden skärpningar på ett par punkter. Tidigare var sex FN-konventioner, mot bland annat utnyttjande av barn som arbetskraft, knutna till stenvillkoren. Nu har ytterligare åtta konventioner anslutits till de etiska villkoren, mest som en anpassning till den centrala inköpspolicy som Göteborgs Stad antagit efter att stenvillkoren togs fram.

En viktigare skärpning är att de svenska leverantörerna eller grossisterna ges utökat ansvar för uppföljning i utländska fabriker, för att kontrollera att villkoren efterlevs. Tidigare har Göteborgs Stad skött den uppföljningen, i samarbete med andra kommuner och konsultbolag som SwedWatch.

– Nu har vi lagt över mer ansvar på leverantörerna och de har också tagit på sig det ansvaret, efter avstämningar, säger Urban Ledin.

Leverantörerna får ta uppföljningskostnaderna
– Vi ska ha en fortsatt dialog med leverantörerna och få rapporter från dem. Om det finns misstankar om bristande uppföljningar, kommer vi att gå in och göra dem själva.

Nyordningen innebär att Göteborgs Stad sparar in en del arvoden till konsulter som tidigare kollat upp fabrikerna. I framtiden får de svenska leverantörerna ta de kostnaderna.

– Några har väl visat bristande intresse, men de allra flesta har tagit ett ansvar som tyder på att vi kan överlåta uppföljningen på dem, säger Urban Ledin.