Utställning, film och tidning. Det Västsvenska paketet innebär genomgripande förändringar av infrastrukturen i Västra Götaland och Halland. Ett arbete som kommer att pågå i minst 15 år och kräva en lång rad informationsinsatser. Några har redan påbörjats.

Det var i mars 2011 som första spadtaget till en ny fjärrbusscentral på Kruthusgatan i Göteborg kom att symbolisera byggstarten på den väldiga infrastruktursatsning, värd 34 miljarder kronor, som kommer att prägla Västsverige under många år framöver.

Stora satsningar fram till 2027
Målsättningen är att Västsverige, med Göteborg som motor, ska ges möjlighet att växa på ett hållbart sätt. Då krävs det stora satsningar på kollektivtrafiken och omfattande insatser för att förbättra framkomligheten på vägarna.

– Vi vet att folk vill ha information om vad som är på gång – och det är ju stora satsningar som ska ske fram till 2027. Det år när västlänken tidigast beräknas vara klar, säger Liselotte Gustafsson, kommunikationsstrateg för Västsvenska paketet i Göteborgs Stad.

I det ännu ganska tidiga skedet av den långa processen är informationsinsatserna av mer övergripande karaktär:

Utställning i Älvrummet
Sedan den 22 oktober har alla intresserade kunnat ta del av en utställning som med hjälp av ljud, bild och film förmedlar kunskap om det västsvenska paketets inledande skeden. Med fokus på kollektivtrafikströmningar och trängselskatt.

– Utställningen uppdateras efter hand så att man till exempel också kan se var betalstationerna hamnar, säger Liselotte Gustafsson.

Tanken är att medborgarna även fortsättningsvis ska kunna följa det Västsvenska paketets framväxt genom ett besök på utställningen i Älvrummet vid Göteborgsoperan.

Biofilm
De många göteborgare som under senare veckor begett sig till stadens biografer för att se filmer som till exempel Tintin och Simon och ekarna, har också kunnat ta del av en nittio sekunder lång informationsfilm om det Västsvenska paketet.

En animerad film som pedagogiskt redogör för de förändringar som är på gång, och hur de kommer att underlätta för vårt sätt att röra oss i staden. Filmen visas fram till den 2 februari.

Tidning
Arbetet pågår för fullt med den informationstidning som, med en upplaga på närmare en miljon, i början av februari ska spridas till alla hushåll i västra Götalandsregionen och region Halland.

– Det Västsvenska paketet kommer ju att påverka trafiksystemen över hela Västsverige, säger Liselotte Gustafsson.