”Flera insatser ska underlätta för besökarna”. Parkeringsreglerna på Saltholmen förändras inför sommaren 2021. Det kommer att finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade besökare.  Övriga besökare hänvisas till parkeringarna på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen.

– Tillsammans med trafikkontoret har vi inför sommaren planerat för flera insatser som ska underlätta för besökarna, säger Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads parkering.

De parkeringar på Saltholmen som krävde tillstånd eller avgift har gjorts om till parkering som bara får användas av boende i Södra skärgården.

– Vi förstår att detta innebär en förändring för besökare som tidigare kunnat parkera ute på Saltholmen. Det ska bli tydligare hänvisning till parkeringarna och enklare att ta sig sista biten när bilen väl är parkerad, säger Hanna Munde.