Säkerheten går först. Göteborgs Spårvägar har beslutat att det inte blir några låsta framdörrar på spårvagnarna. Till stor del beror det på att dörrarna är en viktig utrymningsväg för förarna.  

Västtrafik har gett kollektivtrafikbolagen möjligheten att stänga av framdörrar och sittplatser på grund på grund av oron för covid-19. På stadens bussar kan resenärerna från och med 18 mars behöva kliva på genom dörrarna i mitten eller längst bak.

På spårvagnarna kommer dörrarna däremot även fortsättningsvis att användas som tidigare. Göteborgs Spårvägar har sett över möjligheten att låsa framdörrarna, men kommit fram till att inte göra det på grund av säkerhetsmässiga skäl.

Dörrarna är en viktig utrymningsväg för förarna. En avstängning skulle också betyda att förarna skulle behöva röra sig mer bland resenärerna när de behöver göra manuella omställningar i signaler och växlar.

– Vi tar våra förares oro på största allvar, men vi kan inte förbise säkerheten i spårvagnarna för våra förare. Till skillnad från bussförarna sitter våra förare i egen hytt som utgör ett visst skydd, säger Bernt-Erik Johansson, chef för Säkerhet på Göteborgs Spårvägar.