Spårarbete ger ändrade körvägar. 23 oktober till 1 november utförs spårarbete på Stampgatan i höjd med hållplats Ullevi Norra. Resenärer hänvisas till ordinarie busstrafik.

De spårvagnslinjer som vanligtvis trafikerar Ullevi Norra får ändrade körvägar under perioden. Trafiken stärks med ytterligare en linje mellan Redbergsplatsen – Olskrokstorget – Centralstationen för att ge fler resmöjligheter. Andra linjer delas i två och kör antingen mellan Svingeln och de östra stadsdelarna eller mellan Centralstationen och stadsdelarna i väster.

Som resenär får du räkna med ett extra byte och längre restid. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.