Trafikomläggningen skjuts fram. Som Vårt Göteborg berättade på onsdagen skulle Tingstadstunneln vara helt stängd nästa helg, 25-26 mars. Detta för att  renoveringsarbetet skulle gå över till andra tunnelröret. Men på torsdagen meddelade Trafikverket att trafikomläggningen flyttas fram på grund av att installationsarbeten i tunneln tagit längre tid än planerat.

Alla installationer testas noggrant och systematiskt som ett sista moment i processen för att kunna garantera trafiksäkerheten i tunneln. Trafikverket ser nu över när omläggningen kan göras liksom tidplanen för hela renoveringen och utesluter inte att renoveringsarbetet blir försenat. Enligt nuvarande tidplan skulle renoveringen av tunneln vara klar i höst.